English - worldwide actual interest rates and economic indicators   Nederlands - actuele, internationale rentetarieven en economische indicatoren   Deutsch - aktuelle, internationale Zinssätze und Wirtschaftindikatoren   Español - Español - tipos de interés e indicadores económicos actuales e internacionales   Italiano - tassi d’interesse internazionali e sugli indicatori economici   Français - taux d’intérêts et indicateurs économiques actuelles et internationaux   Português - taxas de juros actuais e internacionais e indicadores económicos
Ga naar de hoofdpagina voor alle rentestanden en economische statistieken
homerentestandencentrale-bankenbraziliaanse-centrale-bank

BACEN Selic rate, rente Braziliaanse centrale bank

Grafieken - historische rente BACEN

Grafiek BACEN rente - rentetarieven laatste jaar

Grafiek BACEN rente - lange termijn grafiek

Het actuele BACEN rente tarief (basisrente) is 6,250 %

Banco Central do Brasil

Banco Central do Brasil (BACEN) is de de centrale bank van Brazilië. De BACEN is verantwoordelijk voor het monetaire beleid en heeft als missie de stabiliteit van de koopkracht van de nationale munteenheid en de soliditeit en efficiëncy van het financiële systeem te waarborgen. In Brazilië is de centrale bank de hoogste monetaire autoriteit en kan zij, in tegenstelling tot datgene wat mogelijk is in de meeste andere landen, volledig autonoom opereren. Hetzelfde geldt voor het feit dat de Banco Central do Brasil zowel verantwoordelijk is voor de nationale munteenheid als voor de nationale economie. Het is echter wel zo dat de overheid de BACEN controleert om te kunnen bepalen of er niets onreglementairs gebeurd.

De belangrijkste doelstellingen voor de periode 2007 – 2011 zijn als volgt gedefinieerd:
  • Het behalen van de doelstellingen op het gebied van inflatie, zoals die zijn opgesteld door het Conselho Monetário Nacional (CMN), de nationale monetaire raad. Voor de actuele inflatie in Brazilië, klik hier
  • Het stimuleren van de efficiëncy, soliditeit en het normaal functioneren van het nationale financiële systeem.
  • Het stimuleren van concurrentie binnen het nationale financiële systeem en het doen groeien van de toegang tot financiële produkten en diensten.
  • Het veiligstellen van het valuta-aanbod op een kwalitatief en betrouwbaar niveau en in overeenstemming met de behoefte van de bevolking. Het verbeteren van de regelgeving ten behoeve van het behalen van de missie.
  • Het verbeteren en versterken van de communicatie en de relatie met interne en externe belanghebbenden.
  • Het verbeteren van het management en de corporate governance structuur van het instituut.

BACEN Selic target rate

Als er gesproken wordt over de Braziliaanse rente wordt vaak de BACEN Selic (Sistema especial de liquidacao e custodia) rate bedoeld. Deze Selic rate is een benchmark interest rate, een basis rentetarief, waarmee het niveau van de rentetarieven in de Braziliaanse economie beïnvloed kan worden. De Selic rate kan het best vergeleken worden met de Federal funds target rate van de FED of de refirente van de ECB. De rente is een gemiddelde van de interbancaire rentetarieven die gerekend worden voor de handel in overheidseffecten met een looptijd van 1 dag. Indien de Selic rate naar boven of naar beneden wordt bijgesteld, kan dat een effect hebben op de hoogte van de rentetarieven voor bancaire produkten op het gebied van hypotheken, sparen en lenen.

Op deze pagina ziet u de actuele en historische waarden van de Selic target rate van de BACEN.

Voor een overzicht van de actuele rentes van een groot aantal centrale banken, klik hier.

Tabellen - actuele en historische rente Banco Central do Brasil

BACEN laatste rentewijzingen

 wijzigingsdatum percentage
 22 september 2021 6,250 %
 04 augustus 2021 5,250 %
 16 juni 2021 4,250 %
 05 mei 2021 3,500 %
 17 maart 2021 2,750 %
 17 juni 2020 2,250 %
 06 mei 2020 3,000 %
 18 maart 2020 3,750 %
 05 februari 2020 4,250 %
 11 december 2019 4,500 %

Overzicht rentes andere centrale banken

 centrale bank rente tarief regio percentage datum
 BACEN rente Brazilië 6,250 % 22-09-2021
 BoC rente Canada 0,250 % 27-03-2020
 BoE rente Groot-Brittanië 0,100 % 19-03-2020
 BoJ rente Japan -0,100 % 01-02-2016
 CBR rente Rusland 6,750 % 11-09-2021
 ECB rente Europa 0,000 % 10-03-2016
 FED rente Verenigde Staten 0,250 % 15-03-2020
 PBC rente China 3,850 % 20-04-2020
 RBA rente Australie 0,100 % 03-11-2020
 SARB rente Zuid-Afrika 3,500 % 23-07-2020

Voor het bijhouden van de content op deze pagina, maken we gebruik van diverse bronnen die wij betrouwbaar achten. Denkt u hierbij aan de websites van de betreffende centrale banken. Voor meer informatie en onze disclaimer, klik hier.

Amerikaanse centrale bank rente0,25 %15-03-2020
Australische centrale bank rente0,10 %03-11-2020
Britse centrale bank rente0,10 %19-03-2020
Canadese centrale bank rente0,25 %27-03-2020
Europese centrale bank rente-10-03-2016
Japanse centrale bank rente-0,10 %01-02-2016
Alle rentes centrale banken, klik hier
Snelkoppelingen:
Euribor rentesLibor rentes
Eonia renteRentes centrale banken
Inflatie cijfersCPI inflatie
Particulier sparen NLZakelijk sparen NL