Inflatiecalculator Inflatie berekenen en vergelijken

Op global-rates.com vindt u de actuele en historische inflatiecijfers van een groot aantal landen. Met de inflatiecalculator op deze pagina kunt u de inflatie over een specifieke periode berekenen. En de inflatiecijfers van twee landen met elkaar vergelijken. Zo kunt u eenvoudig de werkelijke inflatie berekenen en het verloop van de historische inflatie in een grafiek tonen. Een uitgebreide toelichting vindt u onder de inflatie calculator en de grafiek.

Inflatie berekenen

Wilt u de inflatie van een land of verschillende landen over een bepaalde periode berekenen of vergelijken? Vul dan onderstaande calculator in.

Toelichting op de inflatiecalculator

Wat doet deze berekening?

Met deze inflatiecalculator kunt u de inflatie berekenen en vergelijken voor meer dan 40 landen wereldwijd. We gebruiken de officiële inflatiecijfers van nationale statistiekbureaus en de OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development).

Hoe te gebruiken:

 1. Bedrag:
  Voer een bedrag in om het effect van inflatie te zien. De valuta maakt niet uit (dollars, euro's, ponden, etc.), aangezien het gaat om het berekenen van het inflatie-effect, niet om valutawisselkoersen.
 2. Land / inflatiecijfer:
  Kies een land en het type inflatiecijfer (CPI of HICP) om te berekenen.
 3. 2e land / inflatiecijfer (optioneel):
  Voor vergelijkingen kunt u een tweede land en type inflatiecijfer kiezen.
 4. Periode:
  Selecteer de begin- en eindmaand voor uw berekening.

Deze gratis tool werkt met werkelijke inflatiecijfers. Op global-rates.com vindt u van een groot aantal landen de inflatiecijfers gebaseerd op de consumentenprijsindex (CPI). De consumentenprijsindex is een indexcijfer dat het prijsverloop weergeeft van een pakket goederen en diensten zoals dit gemiddeld wordt aangeschaft door alle huishoudens in een bepaald land of een bepaald gebied.

Voor landen in de Europese Unie (EU) is er nog een ander inflatiecijfer: de Europees geharmoniseerde inflatie – Harmonized Index of Consumer Prices (HICP). Deze index wordt berekend om de ontwikkeling van de inflatie in de verschillende EU-landen met elkaar en met de gemiddelde inflatie in Europa te kunnen vergelijken.

Met behulp van deze prijsindex cijfers CPI en HICP voeren wij de inflatie berekeningen op deze pagina uit.

Cijfer 1: inflatieformule (hoe bereken je de totale inflatie over een periode?)

De inflatie is de procentuele wijziging van deze consumentenprijsindex. Stel dat de consumentenprijsindex in een bepaalde maand 105,50 bedraagt en exact 10 jaar later is dat 139,11. Dan is dit de formule om de totale inflatie in deze 10 jaar te berekenen:

((Consumentenprijsindex laatste maand - consumentenprijsindex eerste maand) / consumentenprijsindex eerste maand) * 100

((139,11 - 105,50) / 105,50) * 100 = 31,8578%

Cijfer 2: inflatiecorrectie (hoe bereken je de benodigde inflatiecorrectie?)

Het bedrag bij de inflatiecorrectie geeft aan welk bedrag u aan het eind van de opgegeven periode zou moeten hebben om hetzelfde te kunnen kopen als met het oorspronkelijke bedrag in de startmaand. Door de inflatie heeft u dan meer geld nodig.

In hetzelfde voorbeeld berekenen we het voor inflatie gecorrigeerde bedrag van 1.000 aan het eind van de periode van 10 jaar als volgt:

Inflatiecorrectie = bedrag * (1 + inflatie)

1.000 * (1 + 0,318578) = 1.318,58

Cijfer 3: Koopkrachteffect (hoe bereken je het effect van de inflatie op de koopkracht?)

Deze berekening laat zien hoe de koopkracht van een bedrag verandert door inflatie. Wederom met dezelfde voorbeeldgegevens: een startbedrag van 1.000, wat is de koopkracht daarvan op de einddatum, rekening houdend met de inflatie? Dat berekenen we zo:

(Consumentenprijsindex eerste maand / consumentenprijsindex laatste maand) * bedrag

(105,50 / 139,11) X 1.000 = 758,39

Gebruik van de inflatie calculator

De inflatie is een belangrijk cijfer dat aangeeft hoeveel duurder het leven voor een gemiddeld huishouden geworden is. Vaak worden inflatiecijfers gebruikt bij:

 • het bepalen van een gepaste loonsverhoging (inflatie salaris calculator):
  Inflatie levert op zich geen recht op loonsverhoging op. Bij het bepalen van een gepaste loonsverhoging, wordt gekeken naar meerdere factoren waaronder de inflatie. Dan kan het gaan om de inflatie sinds de laatste loonsverhoging en/of de inflatie die in de komende periode verwacht wordt. Om geen koopkracht te verliezen, moet de salarisverhoging normaal gesproken in ieder geval minimaal zo hoog zijn als de inflatie. Dit wordt ook wel een inflatiecorrectie genoemd. Ook bij het wijzigen van het uurtarief van een ZZP'er en inkomstenbronnen als pensioenen, uitkeringen en alimentatie kan er sprake zijn van een (vaak jaarlijkse) inflatiecorrectie.
 • het bepalen van een prijsverhoging:
  Wie een product of dienst aanbiedt, moet daarvoor een prijs berekenen. Deze prijs is niet constant. Vooral als er sprake is van een hoge inflatie, zullen aanbieders van producten en diensten hun prijzen verhogen. Al was het alleen al omdat het produceren of aanbieden van het product of de dienst ook duurder geworden is. Soms wordt bij het aangaan van een overeenkomst al contractueel vastgelegd dat er jaarlijks een inflatiecorrectie zal plaatsvinden. Dit kunt u bijvoorbeeld tegenkomen bij huurcontracten en telefoonabonnementen.

Ontwikkeling inflatie in grafiek

Met de inflatie grafiek krijgt u overzichtelijk in beeld hoe de inflatiecijfers zich over een bepaalde periode ontwikkeld hebben. U mag deze grafiek gebruiken als u aan anderen (leerlingen, studenten, lezers) de ontwikkeling van de inflatie over een bepaalde periode wilt laten zien, zolang u een duidelijke bronvermelding plaatst.

Inflatiecijfers vergelijken - verschillende landen

Bij het analyseren van historische inflatiecijfers, kan het heel handig zijn om de inflatie van verschillende landen naast elkaar te zetten. Denk bijvoorbeeld aan het vergelijken van de Nederlandse inflatie met de Belgische inflatie. Of een vergelijking van Europese inflatiecijfers met de inflatie in Amerika.

Deze inflatiecalculator is daarbij een heel handig hulpmiddel. Selecteer de landen of gebieden die u met elkaar wilt vergelijken en kies de gewenste periode. In de tabel wordt dan per land/gebied de totale inflatie weergegeven. Daarnaast ziet u een overzichtelijke grafiek met de maandelijkse inflatiecijfers (inflatie op jaarbasis) van beide landen over de door u gekozen periode.

Disclaimer

Het gebruik van deze calculator, net als bij alle andere content op deze website, is voor eigen risico. Wij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid van de gegevens en berekeningen.