Disclaimer Het gebruik van de gegevens op deze website is op eigen risico en discretie van de gebruiker.

Deze website is gecreëerd en wordt onderhouden door Triami Media BV in Bilthoven, Nederland. We gebruiken alleen bronnen die wij als betrouwbaar beschouwen.

Het reproduceren van de informatie op deze site, buiten persoonlijk gebruik om, is alleen toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van Triami Media BV.

Aanvullende disclaimer

Triami Media BV neemt de grootst mogelijke zorg om ervoor te zorgen dat alle gepubliceerde gegevens en informatie accuraat en actueel zijn. Desondanks kunnen er fouten optreden. Noch Triami Media BV, noch haar gelieerde bedrijven, dataproviders of andere leveranciers zijn aansprakelijk voor verliezen die voortvloeien uit bijvoorbeeld:

  • Fouten, onduidelijkheden of weglatingen;
  • Problemen die voortkomen uit de verspreiding van informatie via het internet;
  • Technische storingen.

De informatie op deze website - inclusief rentetarieven, inflatiecijfers en antwoorden op vragen - is algemeen en mag niet worden opgevat als persoonlijk advies. Als u handelt op basis van deze informatie, neemt u zelf de verantwoordelijkheid voor de gevolgen.

Wij geven prioriteit aan de privacy van bezoekers van global-rates.com. Triami Media BV kan echter cookies gebruiken om de gebruikerservaring te verbeteren. Externe advertentiebedrijven kunnen tijdens uw bezoek advertenties weergeven. Ze kunnen informatie over uw bezoeken aan deze en andere websites gebruiken om advertenties aan te bieden die voor u van belang kunnen zijn. Bij uw eerste bezoek vragen wij of ons advertentienetwerk u om toestemming voor het plaatsen van cookies.

Voor vragen of feedback kunt u contact met ons opnemen. Ook als u fouten op deze website tegenkomt, verzoeken wij u om deze te melden. Op deze pagina vindt u onze contactgegevens. Wij waarderen uw hulp bij het handhaven van de kwaliteit en nauwkeurigheid van onze site.

Licenties:

Euribor interest rates: Euribor® and Eonia® are registered trademarks of EMMI a.i.s.b.l. All rights reserved!

LIBOR interest rates: The LIBOR rates are published and distributed by the ICE Benchmark Administration (IBA). We, through HomeFinance BV, have a licence to show these rates. ICE Benchmark Administration Limited makes no warranty, express or implied, either as to the results to be obtained from the use of ICE LIBOR and/or the figure at which ICE LIBOR stands at any particular time on any particular day or otherwise. ICE Benchmark Administration Limited makes no express or implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose in respect to any use of ICE LIBOR.