CBR Key Rate - Rusland Rente Russische Centrale Bank

Op deze pagina ziet u de huidige en historische waarden van de Key Rate zoals vastgesteld door de Russische centrale bank (Central Bank of Russia, CBR). De Key Rate wordt vaak gezien als de belangrijkste rente van de Russische centrale bank.

Overzicht van een groot aantal centrale banken

Laatste rentes CBR Key rate
Datum
Rente
15-12-2023
16,00 %
26-10-2023
15,00 %
18-09-2023
13,00 %
15-08-2023
12,00 %
21-07-2023
8,50 %
16-09-2022
7,50 %
22-07-2022
8,00 %
10-06-2022
9,50 %
26-05-2022
11,00 %
29-04-2022
14,00 %

Grafiek CBR Key rate

Historische rente tarieven

Onze content is gebaseerd op betrouwbare bronnen. Wij accepteren echter geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten. De inhoud van deze website dient enkel ter informatie en is niet bedoeld als financieel advies. Beslissingen die u neemt op basis van de door ons getoonde informatie komen altijd voor uw eigen rekening en risico.

Bank of Russia (CBR)

De Bank of Russia of de Central Bank of the Russian Federation (CBR) is de centrale bank van Rusland. De bank is onafhankelijk van de federale en locale overheden en is de instantie die in Rusland de Russische valuta – de Roebel – uitgeeft en verantwoordelijk is voor de stabiliteit en omloop van de munteenheid. Daarnaast is de centrale bank verantwoordelijk voor het plannen en uitvoeren van het nationale monetaire beleid. Dat gebeurt in samenwerking met de Russische overheid. De key rate is een belangrijk monetair middel om de interbancaire rentetarieven en daarmee de inflatie te beïnvloeden.

Bekijk de actuele inflatie in Rusland

Een andere belangrijke taak wordt gevormd door het controleren van Russische financiële instituten en het afgeven danwel intrekken van banklicenties. Ook zorgt de CBR voor de regels en richtlijnen op het gebied van bankieren. Indien Russische financiële instellingen in tijden van crisis over onvoldoende liquide middelen beschikken dan verstrekt de centrale bank kredieten. De bank beheert daarnaast de deviezenreserves (foreign reserves) en is verantwoordelijk voor regels op het gebied van handel in vreemde valuta. Tenslotte is de Central Bank of the Russian Federation ook nog de instantie die analyses, rapportages en voorspellingen over de Russische economie verzorgt.

CBR Key Rate

ls er gesproken wordt over de Russische rente wordt vaak de CBR Key Rate bedoeld. De CBR bepaalt de hoogte van deze korte termijn rente. Dit basis rentetarief is een monetair instrument van de Russische centrale bank waarmee invloed kan worden uitgeoefend op de interbancaire rentetarieven en de tarieven voor kredieten, hypotheken en sparen. Rentewijzigingen leiden vaak ook tot schommelingen in de wisselkoers van de Russische Roebel.