PBC Loan Prime Rate - China Rente Chinese Centrale Bank

Op deze pagina ziet u de huidige en historische waarden van de Loan Prime Rate zoals vastgesteld door de Chinese centrale bank (People's Bank of China, PBC). De Loan Prime Rate wordt vaak gezien als de belangrijkste rente van de Chinese centrale bank.

De huidige rentes van meer centrale banken

Laatste rentes PBC loan prime rate
Datum
Rente
21-08-2023
3,45 %
20-06-2023
3,55 %
22-08-2022
3,65 %
20-01-2022
3,70 %
20-12-2021
3,80 %
20-04-2020
3,85 %
20-02-2020
4,05 %
20-11-2019
4,15 %
20-09-2019
4,20 %
20-08-2019
4,25 %

Grafiek PBC loan prime rate

Historische rente tarieven

Onze content is gebaseerd op betrouwbare bronnen. Wij accepteren echter geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten. De inhoud van deze website dient enkel ter informatie en is niet bedoeld als financieel advies. Beslissingen die u neemt op basis van de door ons getoonde informatie komen altijd voor uw eigen rekening en risico.

The People's Bank of China (PBC)

De People’s Bank of China (PBC of PBOC) is de centrale bank van de Volksrepubliek China. In de hele wereld is er geen ander financieel instituut dat over meer financiële activa / middelen beschikt dan de People’s Bank of China. De PBC houdt zich onder aansturing van Raad van State bezig met het maken en implementeren van het monetaire beleid. Het belangrijkste doel hiervan is het handhaven van de financiële stabiliteit en de waarde van de munteenheid om zo economische groei te stimuleren.

Bekijk de actuele inflatiecijfers van China

Andere belangrijke taken van de Chinese centrale bank zijn:

  • het uitgeven en administreren van de circulatie van de renminbi, de officiële munteenheid van de Volksrepubliek China. Het betekent "geld van het volk". De eenheid van de renminbi is de yuan;
  • het reguleren van de interbancaire leenmarkt en de interbancaire markt voor obligaties;
  • het beheren van de officiële vreemde valuta en goud reserves;
  • het registreren van deviezentransacties en het reguleren van de interbancaire handel in vreemde valuta;
  • het beheren van de 'schatkist' (treasury) van de Staat;
  • het normaal laten functioneren van het betalingsverkeer.

PBC Loan Prime Rate

Als er gesproken wordt over de Chinese rente dan wordt vaak de Loan Prime Rate bedoeld. De Loan Prime Rate - ook wel central bank base interest rate of base rate genoemd - is het basis rentetarief van de PBC. Door de Loan Prime Rate te verhogen of verlagen kan de centrale bank veel invloed uitoefenen op de tarieven die in de markt betaald moeten worden voor leningen en hypotheken danwel de rente die door banken vergoed wordt in geval van sparen. Ook kan de wisselkoers van de yuan hiermee beïnvloed worden.