FED Federal Funds Rate - Verenigde Staten Rente Amerikaanse Centrale Bank

Op deze pagina ziet u de huidige en historische waarden van de Federal Funds Rate zoals vastgesteld door de Amerikaanse centrale bank (Federal Reserve System, FED). De Federal Funds Rate wordt vaak gezien als de belangrijkste rente van de Amerikaanse centrale bank.

De huidige rentes van meer centrale banken

Laatste rentes FED Federal funds rate
Datum
Rente
26-07-2023
5,50 %
03-05-2023
5,25 %
22-03-2023
5,00 %
01-02-2023
4,75 %
14-12-2022
4,50 %
02-11-2022
4,00 %
21-09-2022
3,25 %
28-07-2022
2,50 %
15-06-2022
1,75 %
04-05-2022
1,00 %

Grafiek FED Federal funds rate

Historische rente tarieven

Onze content is gebaseerd op betrouwbare bronnen. Wij accepteren echter geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten. De inhoud van deze website dient enkel ter informatie en is niet bedoeld als financieel advies. Beslissingen die u neemt op basis van de door ons getoonde informatie komen altijd voor uw eigen rekening en risico.

Amerikaanse Centrale Bank (FED)

De centrale bank van de Verenigde Staten is de FED. FED staat voor Federal Reserve System maar wordt afgekort ook wel Federal Reserve genoemd. Alhoewel de FED een onafhankelijke overheidsinstelling is, is de centrale bank van Amerika eigendom van een aantal grote banken en dus niet van de staat. Het bestuur van de FED wordt gevormd door een Raad van Commissarissen (de Board of Governors), die bestaat uit 7 door de president van de Verenigde Staten benoemde leden. Naast de nationale FED zijn er 12 regionale Reserve Banks. 5 afgevaardigden van deze regionale reserve banks vormen samen met de 7 leden van de board of governors de FOMC (Federal Open Market Comittee).

De primaire taak van de FOMC is het toezien op open markt operaties, door middel van monetair beleid. Een belangrijke taak van de Federal Reserve is het waarborgen van de stabiliteit van het financiële systeem van de Verenigde Staten. Daarnaast heeft de FED nog diverse andere functies, waaronder:

  • het 'managen' van de nationale geldvoorraad door middel van monetair beleid met als doel het voorkomen danwel beperken van inflatie en deflatie (prijsstabiliteit);
  • supervisie over en regulering van de private banken;
  • het versterken van de status van de Verenigde Staten in de wereldwijde economie;
  • het voorkomen danwel verhelpen van paniek onder banken (banking panics).

Overzicht van de actuele en historische Amerikaanse inflatie

Federal Funds Rate

Als er gesproken wordt over de Amerikaanse rente wordt vaak de Federal Funds Rate bedoeld. De Federal Funds Rate is de rente die banken elkaar in rekening brengen voor leningen met een looptijd van 1 dag (overnight). Deze Amerikaanse basisrente wordt bepaald door de markt en wordt niet expliciet opgelegd door de FED. De FED brengt echter wel naar buiten welk rentetarief zij nastreeft: the federal funds target rate. Door geld aan het nationale geldaanbod te onttrekken of toe te voegen kan de FED de Federal Funds Rate sturen en in lijn te brengen met het rentetarief dat zij nastreeft.

Wanneer de FED de federal funds target rate wijzigt dan volgt het daadwerkelijke tarief dat banken elkaar in rekening brengen meestal snel. Dit heeft veelal ook gevolgen voor de de hoogte van de rente van diverse bancaire produkten zoals hypotheken, leningen en de spaarrente. Het wijzigen van de basisrente heeft vaak ook invloed op de wisselkoers van de Amerikaanse dollar.