CBRT Repo Rate - Turkije Rente Turkse Centrale Bank

Op deze pagina ziet u de huidige en historische waarden van de Repo Rate zoals vastgesteld door de Turkse centrale bank (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi, TCMB). De Repo Rate wordt vaak gezien als de belangrijkste rente van de Turkse centrale bank.

De huidige rentes van meer centrale banken

Laatste rentes TCMB Repo rate
Datum
Rente
21-03-2024
50,00 %
25-01-2024
45,00 %
21-12-2023
42,50 %
23-11-2023
40,00 %
26-10-2023
35,00 %
22-09-2023
30,00 %
24-08-2023
25,00 %
20-07-2023
17,50 %
22-06-2023
15,00 %
23-02-2023
8,50 %

Grafiek TCMB Repo rate

Historische rente tarieven

Onze content is gebaseerd op betrouwbare bronnen. Wij accepteren echter geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten. De inhoud van deze website dient enkel ter informatie en is niet bedoeld als financieel advies. Beslissingen die u neemt op basis van de door ons getoonde informatie komen altijd voor uw eigen rekening en risico.

Central Bank of the Republic of Türkiye

De Central Bank of the Republic of Türkiye (CBRT of CBT) is de centrale bank van Turkije. Een andere afkorting die ook wordt gebruikt is TCMB, wat staat voor Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi. De Turkse centrale bank bepaalt de hoogte van de inflatie doelstelling en is verantwoordelijk voor het vormgeven en uitvoeren van het monetaire beleid. Het belangrijkste doel dat de CBRT nastreeft is het bereiken en handhaven van prijsstabiliteit in Turkije.

Bekijk de actuele inflatie in Turkije

Andere belangrijke doelen van de Centrale Bank van de Republiek Turkije zijn:

  • het uitvoeren van open markt transacties;
  • het beschermen van de Turkse Lira en zorg voor voor het wisselkoers beleid;
  • het bepalen van de behoefte aan tegoeden en liquiditeit;
  • het beheren van de goud en valuta tegoeden van Turkije;
  • het reguleren van het volume en de circulatie van de Turkse munt, de Lira;
  • het handhaven van de stabilteit van het financiële systeem en het monitoren van de financiële markten.

CBRT Repo Rate

Als er gesproken wordt over de Turkse rente dan wordt meestal de CBRT Repo Rate (Repo Interest Rate) bedoeld. De Turkse centrale bank maakt voor het monetaire beleid gebruik van dit basis rente tarief. De hoogte van de Repo Rate is van invloed op de hoogte van het rentetarief voor producten als sparen, lenen en hypotheken. Daarnaast leiden veranderingen in de Repo Rate vaak ook tot schommelingen in de wisselkoers van de Turkse Lira.