RBA Official Cash Rate - Australië Rente Australische Centrale Bank

Op deze pagina ziet u de huidige en historische waarden van de Official Cash Rate (Cash Rate Target) zoals vastgesteld door de Australische centrale bank (Reserve Bank of Australia, RBA). De Official Cash Rate wordt vaak gezien als de belangrijkste rente van de RBA.

De huidige rentes van meer centrale banken

Laatste rentes RBA Official cash rate
Datum
Rente
08-11-2023
4,35 %
06-06-2023
4,10 %
02-05-2023
3,85 %
07-03-2023
3,60 %
07-02-2023
3,35 %
06-12-2022
3,10 %
01-11-2022
2,85 %
04-10-2022
2,60 %
06-09-2022
2,35 %
02-08-2022
1,85 %

Grafiek RBA Official cash rate

Historische rente tarieven

Onze content is gebaseerd op betrouwbare bronnen. Wij accepteren echter geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten. De inhoud van deze website dient enkel ter informatie en is niet bedoeld als financieel advies. Beslissingen die u neemt op basis van de door ons getoonde informatie komen altijd voor uw eigen rekening en risico.

Reserve Bank of Australia (RBA)

De Reserve Bank of Australia (RBA) is de centrale bank van Australië. De belangrijkste taak van de RBA is het vormgeven van het monetaire beleid voor Australië. Het doel van dit beleid is het bereiken van een lage en stabiele inflatie op de middellange termijn. Andere belangrijke verantwoordelijkheden van de RBA zijn:

  • het handhaven van financiële stabiliteit en de stabiliteit van de Australische dollar;
  • het bijdragen aan economische vooruitgang en het welzijn van de inwoners van Australië;
  • het functioneren als bankier voor de Australische regering;
  • het uitgeven van Australische valuta (Australische dollar);
  • het beheren van de buitenlandse reserves van Australië.

Cash Rate Target

Als er gesproken wordt over de Australische rente wordt vaak de cash rate target bedoeld. De cash rate target wordt ookwel de official cash rate (OCR) of cash rate genoemd. Het is het basisrente tarief in Australië. Banken betalen dit rentetarief wanneer zij een lening met een looptijd van 1 dag bij een andere bank afsluiten. De RBA kan door het kopen of verkopen van obligaties en andere door de overheid uitgegeven effecten de geldhoeveelheid en daarmee de cash rate target beïnvloeden.

Een stijging of daling van de cash rate leidt veelal ook tot een wijziging van de rentetarieven van hypotheken, lenen en sparen. Het heeft vaak ook invloed op de wisselkoers van de Australische dollar.