English - worldwide actual interest rates and economic indicators   Nederlands - actuele, internationale rentetarieven en economische indicatoren   Deutsch - aktuelle, internationale Zinssätze und Wirtschaftindikatoren   Español - Español - tipos de interés e indicadores económicos actuales e internacionales   Italiano - tassi d’interesse internazionali e sugli indicatori economici   Français - taux d’intérêts et indicateurs économiques actuelles et internationaux   Português - taxas de juros actuais e internacionais e indicadores económicos
Ga naar de hoofdpagina voor alle rentestanden en economische statistieken
homerentestandencentrale-bankenchinese-centrale-bank

Central bank base interest rate - rente centrale bank van China

Grafieken - historische rente PBC

Grafiek PBC rente - rentetarieven laatste jaar

Grafiek PBC rente - lange termijn grafiek

Het actuele PBC rente tarief (basisrente) is 3,650 %

PBC - The People’s Bank of China

De People’s Bank of China (PBC of PBOC) is de centrale bank van de Volksrepubliek China. In de hele wereld is er geen ander financieel instituut dat over meer financiële activa / middelen beschikt dan de People’s Bank of China. De PBC houdt zich onder aansturing van Raad van State bezig met:
 • het maken en implementeren van het monetaire beleid. Het belangrijkste doel hiervan is het handhaven van de financiële stabiliteit en de waarde van de munteenheid om zo economische groei te stimuleren;
 • het voorkomen of beperken van financiële risico’s.
Andere belangrijke taken van de centrale bank van China zijn:
 • het uitgeven en adminstreren van de circulatie van de renminbi, de officiële munteenheid van de Volksrepubliek China. Het betekent "geld van het volk". De eenheid van de renminbi is de yuan;
 • het reguleren van de interbancaire leenmarkt en de interbancaire markt voor obligaties;
 • het beheren van de officiële vreemde valuta en goud reserves;
 • het registreren van deviezentransacties en het reguleren van de interbancaire handel in vreemde valuta;
 • het beheren van de “schatkist” (treasury) van de Staat;
 • het handhaven van het normaal functioneren van het betalingsverkeer;
 • het sturen en organiseren van het anti-witwasbeleid van de financiële sector;
 • het berekenen van de financiële statistieken en het uitvoeren van onderzoeken, analyses en voorspellingen;
 • het deelnemen aan internationale financiële activiteiten namens de centrale bank.

Central bank base interest rate

Als er gesproken wordt over de Chinese rente dan wordt vaak de base interest rate bedoeld. De central bank base interest rate of base rate is het basis rentetarief van de PBC. De centrale bank van China heeft volledige autonomie ten aanzien van de inzet van monetaire instrumenten. Dat houdt onder andere in dat de bank de rente tarieven voor commerciële banken bepaalt. De bank heeft daarmee veel invloed op de tarieven die in de markt betaald moeten worden voor leningen en hypotheken danwel de rente die vergoed wordt in geval van sparen.

Op deze pagina ziet u de actuele en historische waarden van de central bank base interest rate van de Chinese centrale bank.

Voor een overzicht van de actuele rentes van een groot aantal centrale banken, klik hier.

Tabellen - actuele en historische rente Chinese centrale bank

PBC laatste rentewijzingen

 wijzigingsdatum percentage
 22 augustus 2022 3,650 %
 20 januari 2022 3,700 %
 20 december 2021 3,800 %
 20 april 2020 3,850 %
 20 februari 2020 4,050 %
 20 november 2019 4,150 %
 20 september 2019 4,200 %
 20 augustus 2019 4,250 %
 23 oktober 2015 4,350 %
 25 augustus 2015 4,600 %

Overzicht rentes andere centrale banken

 centrale bank rente tarief regio percentage datum
 BACEN rente Brazilië 13,750 % 04-08-2022
 BoC rente Canada 4,500 % 25-01-2023
 BoE rente Groot-Brittanië 4,250 % 23-03-2023
 BoJ rente Japan -0,100 % 01-02-2016
 CBR rente Rusland 7,500 % 16-09-2022
 ECB rente Europa 3,500 % 16-03-2023
 FED rente Verenigde Staten 5,000 % 22-03-2023
 PBC rente China 3,650 % 22-08-2022
 RBA rente Australie 3,600 % 07-03-2023
 SARB rente Zuid-Afrika 7,250 % 26-01-2023

Voor het bijhouden van de content op deze pagina, maken we gebruik van diverse bronnen die wij betrouwbaar achten. Denkt u hierbij aan de websites van de betreffende centrale banken. Voor meer informatie en onze disclaimer, klik hier.

Amerikaanse centrale bank rente5,00 %22-03-2023
Australische centrale bank rente3,60 %07-03-2023
Britse centrale bank rente4,25 %23-03-2023
Canadese centrale bank rente4,50 %25-01-2023
Europese centrale bank rente3,50 %16-03-2023
Japanse centrale bank rente-0,10 %01-02-2016
Alle rentes centrale banken, klik hier
Snelkoppelingen:
Euribor rentesLibor rentes
ESTER renteRentes centrale banken
Inflatie cijfersCPI inflatie
Particulier sparen NLZakelijk sparen NL