English - worldwide actual interest rates and economic indicators   Nederlands - actuele, internationale rentetarieven en economische indicatoren   Deutsch - aktuelle, internationale Zinssätze und Wirtschaftindikatoren   Español - Español - tipos de interés e indicadores económicos actuales e internacionales   Italiano - tassi d’interesse internazionali e sugli indicatori economici   Français - taux d’intérêts et indicateurs économiques actuelles et internationaux   Português - taxas de juros actuais e internacionais e indicadores económicos
Ga naar de hoofdpagina voor alle rentestanden en economische statistieken
homerentestandencentrale-bankenindiase-centrale-bank

RBI repo rate - rente centrale bank van India

Grafieken - historische rente RBI

Grafiek RBI rente - rentetarieven laatste jaar

Grafiek RBI rente - lange termijn grafiek

Het actuele RBI rente tarief (basisrente) is 6,500 %

RBI - Reserve Bank of India

De Reserve Bank of India (RBI) is de centrale bank van India. Het belangrijkste doel van de RBI is het handhaven van de monetaire stabiliteit in India, hetgeen zich vertaalt in een gematigde, stabiele inflatie. Voor de actuele inflatie in India, klik hier of hier voor de actuele inflatie in een groot aantal landen. De RBI gebruikt monetair beleid om de prijsstabiliteit en een voldoende kredietstroom te handhaven. Tarieven die de centrale bank van India hiervoor gebruikt zijn de bank rate, repo rate, reverse repo rate en de cash reserve ratio. Al geruime tijd is het verlagen van de inflatie één van de belangrijkste doelen.

Andere belangrijke taken van de Reserve Bank of India zijn:
  • het handhaven van het vertrouwen van de bevolking in het systeem, de belangen van degenen die geld in beheer hebben gegeven behartigen en kosteneffectieve bancaire diensten aan de bevolking leveren;
  • het aansturen van de controle op deviezen: faciliteren van export, import en internationaal betalingsverkeer en het ontwikkelen en handhaven van de handel in vreemde valuta in India;
  • het uitgeven van geld (de Rupee) en het op adekwate wijze voorzien in een geld voorraad van goede kwaliteit;
  • het verstrekken van leningen aan commerciële banken om zo het Bruto Nationaal Produkt (BNP) te handhaven of te doen groeien;
  • het fungeren als bankier van de overheid;
  • het fungeren als bankier voor de banken.

RBI Repo rate of key short term lending rate

Als er gesproken wordt over de Indiase rente dan wordt vaak de de repo rate, ook wel key short term lending rate genoemd, bedoeld. Wanneer banken een tekort aan middelen hebben dan kunnen zij bij de Reserve Bank of India (RBI) rupees lenen tegen de repo rate, het rentetarief met een looptijd van 1 dag. Wanneer de centrale bank van India meer geld in omloop wil brengen dan verlaagt de RBI de repo rate. De reverse repo rate is het rentarief dat banken ontvangen wanneer zij tegoeden bij de centrale bank stallen. Deze reverse repo rate is altijd lager dan de repo rate. Verhogingen dan wel verlagingen van de repo en reverse repo rate hebben een effect op de hoogte van bancaire produkten als leningen, hypotheken en sparen.

Op deze pagina ziet u de actuele en historische waarden van de repo rate van de Indiase centrale bank.

Voor een overzicht van de actuele rentes van een groot aantal centrale banken, klik hier.

Tabellen - actuele en historische rente Indiase centrale bank

RBI laatste rentewijzingen

 wijzigingsdatum percentage
 08 februari 2023 6,500 %
 07 december 2022 6,250 %
 30 september 2022 5,900 %
 05 augustus 2022 5,400 %
 08 juni 2022 4,900 %
 04 mei 2022 4,400 %
 22 mei 2020 4,000 %
 27 maart 2020 4,400 %
 04 oktober 2019 5,150 %
 07 augustus 2019 5,400 %

Overzicht rentes andere centrale banken

 centrale bank rente tarief regio percentage datum
 BACEN rente Brazilië 12,750 % 21-09-2023
 BoC rente Canada 5,000 % 12-07-2023
 BoE rente Groot-Brittanië 5,250 % 03-08-2023
 BoJ rente Japan -0,100 % 01-02-2016
 CBR rente Rusland 13,000 % 18-09-2023
 ECB rente Europa 4,500 % 14-09-2023
 FED rente Verenigde Staten 5,500 % 26-07-2023
 PBC rente China 3,450 % 21-08-2023
 RBA rente Australie 4,100 % 06-06-2023
 SARB rente Zuid-Afrika 8,250 % 25-05-2023

Voor het bijhouden van de content op deze pagina, maken we gebruik van diverse bronnen die wij betrouwbaar achten. Denkt u hierbij aan de websites van de betreffende centrale banken. Voor meer informatie en onze disclaimer, klik hier.

Amerikaanse centrale bank rente5,50 %26-07-2023
Australische centrale bank rente4,10 %06-06-2023
Britse centrale bank rente5,25 %03-08-2023
Canadese centrale bank rente5,00 %12-07-2023
Europese centrale bank rente4,50 %14-09-2023
Japanse centrale bank rente-0,10 %01-02-2016
Alle rentes centrale banken, klik hier
Snelkoppelingen:
Euribor rentesLibor rentes
ESTER renteRentes centrale banken
Inflatie cijfersCPI inflatie
Particulier sparen NLZakelijk sparen NL