English - worldwide actual interest rates and economic indicators   Nederlands - actuele, internationale rentetarieven en economische indicatoren   Deutsch - aktuelle, internationale Zinssätze und Wirtschaftindikatoren   Español - Español - tipos de interés e indicadores económicos actuales e internacionales   Italiano - tassi d’interesse internazionali e sugli indicatori economici   Français - taux d’intérêts et indicateurs économiques actuelles et internationaux   Português - taxas de juros actuais e internacionais e indicadores económicos
Ga naar de hoofdpagina voor alle rentestanden en economische statistieken
homeeconomische-statistiekeninflatieinformatie

Rendement sparen na inflatie en belasting

Een belangrijke reden voor veel mensen om te sparen is vermogensopbouw: men spaart zodat men in de toekomst meer kan besteden. Op het eerste gezicht lijkt het eenvoudig om aan dit spaardoel te voldoen. Als een spaarder geld op een spaarrekening stort en daarover rente ontvangt, neemt het spaarsaldo immers toe. Toch betekent dat niet automatisch dat de spaarder in de toekomst ook meer bestedingsruimte heeft. Dit hangt samen met 2 factoren die een negatief effect hebben op het rendement, te weten belastingen en inflatie.

Belasting op sparen - vermogensrendementsheffing

De Nederlandse Belastingdienst heft belasting op vermogen. Deze belasting wordt vermogensrendementsheffing genoemd. Onder vermogen worden bezittingen als beleggingen en spaartegoeden verstaan. De belasting op vermogen bedraagt 1,2% per jaar en wordt geheven over het vermogen dat iemand op 1 januari van een bepaald jaar bezit. Per belastingplichtige geldt hierbij een vrijstelling van ruim 20.000 euro. U gaat dus belasting betalen als uw vermogen boven deze vrijstelling uitkomt. Het rendement op spaargeld kan dankzij deze belasting sterk dalen.

Inflatie - negatief rendement sparen

Inflatie is het minder waard worden van geld. Voor mensen die sparen, is inflatie negatief. Dankzij inflatie kunt u namelijk met hetzelfde bedrag minder kopen. Uw geld wordt "minder waard". Om in de toekomst meer koopkracht te hebben, geldt dat het rendement op uw spaargeld (de spaarrente) dus hoger moet zijn dan de inflatie.

In onderstaande grafiek ziet u hoe de spaarrente zich in Nederland in de laatste jaren heeft verhouden tot de inflatie. De getoonde spaarrente betreft de hoogste spaarrente die op het betreffende moment te verkrijgen was op een spaarrekening zonder voorwaarden. De getoonde inflatie betreft de Nederlandse CPI.
renteontwikkelingen sparen en inflatie

Rendement op sparen na belasting en inflatie

Uit bovenstaande uitleg volgt dat een spaarder die spaart om in de toekomst meer te kunnen besteden, pas werkelijk aan deze doelstelling voldoet zodra de spaarrente hoger is dan het saldo van de inflatie en de belastingdruk.

Als u de grafiek bekijkt, blijkt dat niet altijd even eenvoudig. De inflatie komt geregeld dicht in de buurt van de hoogste spaarrente waardoor het rendement op sparen niet overhoudt. Daar komt bij dat lang niet iedereen spaart bij de bank met de hoogste rente. Sterker nog: het merendeel van de spaarders bankiert bij banken die een (veel) lagere rente aanbieden. Deze spaarder zal een rendement halen dat - gecorrigeerd voor inflatie - negatief uitkomt. Dit geldt al voor mensen die geen vermogensrendementsheffing betalen. Voor mensen die die wel met 1,2% belasting te maken hebben, komt het rendement regelmatig flink negatief uit.

Overzicht Nederlandse spaarrekeningen met de hoogste spaarrente
Veel bekeken CPI inflatie cijfers
Overzicht alle landen CPI
Inflatie België CPI
Inflatie Brazilië CPI
Inflatie China CPI
Inflatie Duitsland CPI
Inflatie Frankrijk CPI
Inflatie Groot-Brittanië CPI
Inflatie Italië CPI
Inflatie Japan CPI
Inflatie Nederland CPI
Inflatie Polen CPI
Inflatie Rusland CPI
Inflatie Spanje CPI
Inflatie Verenigde Staten CPI
Veel bekeken HICP inflatie cijfers
Overzicht alle landen HICP
Inflatie België HICP
Inflatie Duitsland HICP
Inflatie Europa HICP
Inflatie Frankrijk HICP
Inflatie Griekenland HICP
Inflatie Groot-Brittanië HICP
Inflatie Italië HICP
Inflatie Nederland HICP
Inflatie Polen HICP
Inflatie Portugal HICP
Inflatie Spanje HICP
Inflatie Turkije HICP
Inflatie Zweden HICP
Historische inflatie cijfers
Inflatie 2022
Inflatie 2021
Inflatie 2020
Inflatie 2019
Inflatie 2018
Inflatie 2017
Inflatie 2016
Inflatie 2015
Inflatie 2014
Inflatie 2013
Inflatie 2012
Inflatie 2011
Inflatie 2010
Inflatie 2009
Inflatie 2008
Inflatie 2007
Inflatie 2006
Inflatie 2005
Inflatie 2004
Inflatie 2003
Inflatie 2002
Inflatie 2001
Inflatie 2000

Voor het bijhouden van de content op deze website, maken we gebruik van diverse bronnen die wij betrouwbaar achten. Voor meer informatie en onze disclaimer, klik hier.

Amerikaanse inflatie CPI4,93 %april 2023
Engelse inflatie CPI7,82 %april 2023
Europese inflatie HICP6,98 %april 2023
Nederlandse inflatie CPI5,17 %april 2023
Duitse inflatie CPI7,17 %april 2023
Japanse inflatie CPI3,55 %april 2023
Alle inflatiecijfers, klik hier
Snelkoppelingen:
Euribor rentesLibor rentes
ESTER renteRentes centrale banken
Inflatie cijfersCPI inflatie
Particulier sparen NLZakelijk sparen NL
Sparen met de hoogste rente
Rekeningen zijn vrij opneembaar en zonder kosten
1,80 %  -  Lloyds Bank 
1,65 %  -  DHB Bank 
1,60 %  -  Yapi Kredi 
1,55 %  -  Anadolubank 
1,50 %  -  Anadolubank 
1,50 %  -  Anadolubank 
Overzicht alle rekeningen zonder voorwaarden