Inflatie cijfers Actuele inflatie cijfers van allerlei landen

Op deze pagina kunt u de actuele inflatie cijfers van een groot aantal landen en regio's vergelijken. Het overzicht toont inflatiecijfers op basis van CPI (consumentenprijsindex) en HICP (geharmoniseerde consumentenprijsindex).

Als u op de naam van het land of de regio klikt, komt u op een pagina met uitgebreide aanvullende informatie.

Actuele inflatie cijfers
Land/regio
Type
Periode
Op maandbasis
Op jaarbasis
HICP Turkije
Turkije
HICP
mei 2024
3,37 %
75,50 %
CPI Turkije
Turkije
CPI
jun 2024
1,64 %
71,60 %
CPI Rusland
Rusland
CPI
mrt 2022
7,61 %
16,70 %
CPI IJsland
IJsland
CPI
jun 2024
0,49 %
5,83 %
HICP België
België
HICP
jun 2024
0,50 %
5,49 %
HICP IJsland
IJsland
HICP
mei 2024
0,83 %
5,19 %
CPI Zuid-Afrika
Zuid-Afrika
CPI
mei 2024
0,17 %
5,09 %
CPI Mexico
Mexico
CPI
jun 2024
0,38 %
4,98 %
CPI Brazilië
Brazilië
CPI
jun 2024
0,21 %
4,23 %
CPI Chili
Chili
CPI
jun 2024
-0,10 %
4,22 %
HICP Hongarije
Hongarije
HICP
mei 2024
-0,02 %
3,94 %
CPI India
India
CPI
mei 2024
0,36 %
3,86 %
CPI België
België
CPI
jun 2024
0,22 %
3,74 %
CPI Hongarije
Hongarije
CPI
jun 2024
-0,04 %
3,68 %
HICP Spanje
Spanje
HICP
jun 2024
0,32 %
3,51 %
CPI Spanje
Spanje
CPI
jun 2024
0,38 %
3,43 %
CPI Oostenrijk
Oostenrijk
CPI
mei 2024
0,16 %
3,42 %
HICP Nederland
Nederland
HICP
jun 2024
0,17 %
3,36 %
CPI Nederland
Nederland
CPI
jun 2024
0,17 %
3,24 %
HICP Oostenrijk
Oostenrijk
HICP
jun 2024
0,10 %
3,16 %
HICP Portugal
Portugal
HICP
jun 2024
-0,29 %
3,07 %
CPI Verenigde Staten
Verenigde Staten
CPI
jun 2024
0,03 %
2,97 %
CPI Canada
Canada
CPI
mei 2024
0,56 %
2,87 %
CPI Japan
Japan
CPI
mei 2024
0,37 %
2,85 %
HICP Polen
Polen
HICP
mei 2024
0,07 %
2,85 %
CPI Portugal
Portugal
CPI
jun 2024
-0,01 %
2,79 %
CPI Verenigd Koninkrijk
Verenigd Koninkrijk
CPI
mei 2024
0,38 %
2,79 %
HICP Duitsland
Duitsland
HICP
mei 2024
0,23 %
2,79 %
CPI Israël
Israël
CPI
mei 2024
0,19 %
2,78 %
HICP Luxemburg
Luxemburg
HICP
jun 2024
-0,01 %
2,77 %
HICP Tsjechië
Tsjechië
HICP
mei 2024
-0,07 %
2,77 %
HICP Estland
Estland
HICP
jun 2024
0,47 %
2,76 %
CPI Noorwegen
Noorwegen
CPI
jun 2024
0,22 %
2,61 %
CPI Polen
Polen
CPI
mei 2024
0,11 %
2,60 %
CPI Zweden
Zweden
CPI
jun 2024
-0,08 %
2,56 %
CPI Estland
Estland
CPI
jun 2024
0,37 %
2,52 %
HICP Frankrijk
Frankrijk
HICP
jun 2024
0,13 %
2,52 %
HICP Europa
Europa
HICP
jun 2024
0,20 %
2,50 %
HICP Zweden
Zweden
HICP
mei 2024
0,16 %
2,47 %
CPI Indonesië
Indonesie
CPI
jun 2024
-0,08 %
2,45 %
HICP Griekenland
Griekenland
HICP
jun 2024
1,01 %
2,45 %
CPI Zuid-Korea
Zuid-Korea
CPI
jun 2024
-0,23 %
2,41 %
HICP Slowakije
Slowakije
HICP
jun 2024
-0,03 %
2,36 %
CPI Griekenland
Griekenland
CPI
jun 2024
0,49 %
2,26 %
CPI Slowakije
Slowakije
CPI
mei 2024
0,13 %
2,24 %
CPI Duitsland
Duitsland
CPI
jun 2024
0,08 %
2,23 %
CPI Ierland
Ierland
CPI
jun 2024
0,40 %
2,22 %
CPI Luxemburg
Luxemburg
CPI
jun 2024
-0,05 %
2,21 %
CPI Frankrijk
Frankrijk
CPI
jun 2024
0,07 %
2,17 %
HICP Denemarken
Denemarken
HICP
mei 2024
0,00 %
2,06 %
HICP Verenigd Koninkrijk
Verenigd Koninkrijk
HICP
mei 2024
0,30 %
1,98 %
CPI Tsjechië
Tsjechië
CPI
jun 2024
-0,26 %
1,96 %
CPI Denemarken
Denemarken
CPI
jun 2024
0,00 %
1,80 %
HICP Slovenië
Slovenië
HICP
jun 2024
0,03 %
1,59 %
HICP Ierland
Ierland
HICP
jun 2024
0,33 %
1,52 %
CPI Slovenië
Slovenië
CPI
jun 2024
0,39 %
1,52 %
CPI Finland
Finland
CPI
mei 2024
-0,11 %
1,49 %
CPI Zwitserland
Zwitserland
CPI
jun 2024
0,00 %
1,33 %
HICP Italië
Italie
HICP
jun 2024
0,16 %
0,90 %
HICP Litouwen
Litouwen
HICP
mei 2024
0,30 %
0,86 %
CPI Italië
Italie
CPI
mei 2024
0,25 %
0,75 %
HICP Finland
Finland
HICP
jun 2024
-0,02 %
0,58 %
CPI China
China
CPI
jun 2024
-0,29 %
0,19 %
Not found
Not found
HICP
mei 2024
0,00 %
-

Onze content is gebaseerd op betrouwbare bronnen. Wij accepteren echter geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten. De inhoud van deze website dient enkel ter informatie en is niet bedoeld als financieel advies. Beslissingen die u neemt op basis van de door ons getoonde informatie komen altijd voor uw eigen rekening en risico.

Wat is inflatie?

De betekenis van inflatie is waardevermindering van het geld ofwel een stijging van het algemeen prijspeil. In letterlijke zin betekent inflatie opblazen of groter worden. Wanneer de hoeveelheid geld in een land - de maatschappelijke geldhoeveelheid - sneller groeit dan de productie van dat land, dan neemt de gemiddelde prijs toe door de gestegen vraag naar goederen en diensten.

Daarnaast kan inflatie worden veroorzaakt doordat hogere kosten worden doorberekend aan de eindgebruiker. Hierbij kan gedacht worden aan grondstofkosten of produktiekosten die zijn gestegen maar ook aan hogere belastingtarieven. Door deze prijsstijgingen daalt de waarde van het geld. Je kunt dus minder kopen voor dezelfde hoeveelheid geld. Dit hoeft echter nog niet direct ten koste te gaan van de koopkracht. De koopkracht daalt namelijk alleen dan wanneer de lonen minder snel stijgen dan de prijzen.

Gevolgen beperkte inflatie

Veelal streven overheden naar een inflatie van rond de 2 a 3 procent per jaar. Een dergelijke lage inflatie is gunstig voor de economie. In geval van een lage inflatie stimuleert dat consumenten om goederen en diensten te kopen. Uitstel betekent namelijk dat men meer zou moeten betalen voor hetzelfde produkt. Daarnaast maakt een lage inflatie het ook interessanter om geld te lenen omdat de rente veelal ook laag is tijdens perioden van een lage inflatie. Het handhaven van een lage inflatie is vanwege de gunstige economische gevolgen een belangrijk doel van de regeringen en centrale banken.

Gevolgen hoge inflatie

Zoals hierboven aangegeven, is een beperkte inflatie gunstig voor de economie. Een hoge inflatie is echter minder gunstig. In geval van een hoge inflatie kan het vertrouwen van de bevolking in hun eigen munteenheid en economie dalen en kan het voor buitenlandse investeerders minder interessant worden om in het land in kwestie te investeren. Een hoge inflatie gaat dan ook vaak ten koste van economische groei. Wanneer de inflatie te hoog wordt dan grijpt de centrale bank van een land vaak in door haar rentetarieven te verhogen en daarmee de geldcreatie te ontmoedigen.

Overzicht actuele rentes centrale banken

Gevolgen deflatie

Het tegenovergestelde van inflatie is deflatie. In geval van deflatie daalt het algemeen prijsniveau. Je kunt dan dus naar verloop van tijd steeds meer kopen voor hetzelfde geld. Deflatie is heel slecht voor de economische groei omdat de kans groot is dat consumenten hun aankopen zullen gaan uitstellen omdat ze verwachten dat ze er in de nabije toekomst minder voor hoeven te betalen. In perioden van deflatie, proberen overheden en centrale banken vaak om de economie te stimuleren, bijvoorbeeld door het verlagen van de rentetarieven.

De belangrijkste inflatiecijfers

In de meeste landen en regio's wordt een breed scala aan inflatiecijfers gepubliceerd. Deze omvatten zowel consumentenprijzen als producentenprijzen. Deze cijfers maken het mogelijk de prijsontwikkelingen op de voet te volgen. Op deze website staan ​​de volgende inflatiecijfers voor een groot aantal landen:

1. CPI - Consumer Price Index / Consumenten Prijs Index

CPI staat voor Consumer Price Index, ofwel Consumenten PrijsIndex. Het is een maatstaf voor de gemiddelde prijs die consumenten aan goederen en diensten uitgeven aan een marktconform 'mandje' met goederen en diensten. Om tot de CPI te komen moeten de prijzen van een verzameling goederen en diensten worden verzameld. Deze prijzen worden vervolgens gewogen op basis van het aandeel dat ze hebben in de gemiddelde bestedingen van de consument. Voor de meeste landen geldt dat de inflatie op basis van de CPI gezien wordt als het belangrijkste inflatiecijfer van het land. De CPI kan worden gebruikt om bv lonen / salarissen en pensioenen aan te passen.

Er is geen internationale standaard voor de CPI. Elk land definieert zijn eigen mandje van goederen en diensten en hun weging.

Actuele en historische CPI inflatie cijfers

2. HICP - Harmonised Index of Consumer Prices / Geharmoniseerde PrijsIndex

Om de consumentenprijzen van de verschillende EU-landen onderling te kunnen vergelijken heeft de Europese Centrale Bank (ECB) de HICP, de Harmonised Index of Consumer Prices ofwel de geharmoniseerde prijsindex, in het leven geroepen. Het is een consumentenprijsindex, vergelijkbaar met de CPI, die geharmoniseerd is voor de EU. De HICP is een gewogen gemiddelde van de prijsindexen van de lidstaten en wordt per land berekend. De EU stelt zich ten doel om prijsstabiliteit te waarborgen, hetgeen neerkomt op een HICP van om en nabij de 2% per jaar voor de middellange termijn.

Actuele en historische HICP inflatie cijfers

Inflatie en sparen

Voor mensen die sparen is inflatie te zien als negatief rendement. Om qua koopkracht er niet op achteruit te gaan, moet de spaarrente hoger zijn dan de inflatie (en belasting, indien van toepassing). Historisch gezien is dat lang niet altijd het geval.

Hoogste spaarrentes in Nederland
Hoogste depositorentes in Nederland

Inflatie en geld lenen

Voor mensen die geld lenen zou je kunnen zeggen dat inflatie positief is. Het bedrag dat je geleend hebt, wordt namelijk door inflatie eigenlijk kleiner. Toch kan inflatie ook een nadelig effect hebben, omdat een hoge inflatie vaak leidt tot een hoge rente. De kosten van geld lenen kunnen dan dus toenemen.

Inflatie berekenen en vergelijken

De actuele en historische inflatiecijfers worden vaak gebruikt voor allerlei analyses. Het kan daarom erg handig zijn om de inflatie over een bepaalde periode te berekenen of de inflatie van verschillende landen met elkaar te vergelijken. Om dit makkelijk te maken, bieden we op global-rates.com een inflatie calculator aan.

Inflatiecalculator: inflatie berekenen en vergelijken